.....
ข่าวสารและกิจกรรม

บุคลากรและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ทีมนักวิจัยจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2566

บุคลากรของสาขาได้รับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คว้ารางวัลจากการร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

บุคลากรของสาขาวิชา คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษา ป.โท คว้ารางวัลผลงานวิขาการดีเด่นนักศึกษาทุน TGIST

บัณฑิตสาขาฟิสิกส์คว้าทุนศึกษาต่อ โท-เอก ต่างประเทศ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “การประกวดผลงานนวัตกรรม รอบระดับประเทศ RSP INNOVATION AWARDS 2023”

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้าทุนเข้าร่วมกิจกรรม Summer School ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัล NESP Innovation Award 2023 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

60 Years Excellence Award for High Impact Innovation

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เสนอไอเดียปั้นธุรกิจสุดเจ๋ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แนะนำบุคลากรใหม่ของสาขาวิชา

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้ารางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญทอง และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎีจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

บุคลากรและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ทีมนักวิจัยจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2566

บุคลากรของสาขาได้รับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คว้ารางวัลจากการร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

บุคลากรของสาขาวิชา คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษา ป.โท คว้ารางวัลผลงานวิขาการดีเด่นนักศึกษาทุน TGIST

บัณฑิตสาขาฟิสิกส์คว้าทุนศึกษาต่อ โท-เอก ต่างประเทศ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “การประกวดผลงานนวัตกรรม รอบระดับประเทศ RSP INNOVATION AWARDS 2023”

บุคลากรและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ทีมนักวิจัยจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2566

บุคลากรของสาขาได้รับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คว้ารางวัลจากการร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

บุคลากรของสาขาวิชา คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษา ป.โท คว้ารางวัลผลงานวิขาการดีเด่นนักศึกษาทุน TGIST

บัณฑิตสาขาฟิสิกส์คว้าทุนศึกษาต่อ โท-เอก ต่างประเทศ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “การประกวดผลงานนวัตกรรม รอบระดับประเทศ RSP INNOVATION AWARDS 2023”

Thumb

EP.17 คาร์บอนควอนตัมดอท : อนุภาคจิ๋วสำหรับตรวจวัดนิวคลีโอเบสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเหนือพันธุกรรม

Thumb

EP.16 แปลงขยะโซล่าร์เซลล์เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่

Thumb

EP.15 วัสดุอัลคาไลมอร์ต้าร์จากเถ้าลอยชนิดแคลเซียมสูง

Thumb

Ep. 14 แผ่นรองเท้าสุดเจ๋ง เปลี่ยนพลังงานจากการเดินให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

Thumb

Ep. 13 พื้นพลังงานอัจฉริยะจากพื้นซีเมนต์…สร้างพลังงานไฟฟ้าจากการก้าวย่างของมนุษย์

Thumb

Ep. 12 กลไกการกักเก็บพลังงานใหม่ที่ช่วยให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

Thumb

Ep. 11 การศึกษาวัสดุแคโทดเชิงลึก เพื่อพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนให้มีพลังงานสูง

Thumb

Ep. 10 อันตรกิริยาที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็งและอนุภาคนาโนทอง

Thumb

Ep. 9 จากถ่านกะลามะพร้าวสู่ขั้วแคโทดในแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออน

Thumb

Ep. 8 เพิ่มประสิทธิภาพการผันความร้อนที่เกิดจากอุตสาหกรรมเป็นกระแสไฟฟ้าด้วยการจำลองเชิงคอมพิวเตอร์

Thumb

Ep. 7 ฟิสิกส์ทฤษฎีกับการอธิบายปัญหาพลังงานมืด

Thumb

Ep. 6 นาโนทริโบอิเล็กทริก: แหล่งกำเนิดไฟฟ้าขนาดจิ๋วแต่แจ๋ว

Thumb

Ep. 5 แผ่นกราฟีนออกไซต์สำหรับตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในระดับเบื้องต้น

Thumb

Ep. 4 การจำลองเชิงคอมพิวเตอร์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ซัลเฟอร์

Thumb

Ep. 3 เชื่อหรือไม่ว่าในขณะที่เราเดินบนแผ่นซีเมนต์ สามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้?

Thumb

Ep. 2 ผลของอัตราการอัดและคายประจุต่อโครงสร้าง ความสถียร และการแพร่ของลิเทียมไอออนในวัสดุ Layered-Layered Oxide

Thumb

Ep. 1 การเคลือบโพลีเมอร์เลเยอร์ที่มีค่าคงที่อิเล็กทริกสูงสำหรับการชุบวางที่สม่ำเสมอของลิเธียมไอออนบนขั้วลบในแบตเตอรี่

บุคลากรและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ทีมนักวิจัยจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2566

บุคลากรของสาขาได้รับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “การประกวดผลงานนวัตกรรม รอบระดับประเทศ RSP INNOVATION AWARDS 2023”

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัล NESP Innovation Award 2023 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

60 Years Excellence Award for High Impact Innovation

แนะนำบุคลากรใหม่ของสาขาวิชา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คว้ารางวัลจากการร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

บุคลากรของสาขาวิชา คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษา ป.โท คว้ารางวัลผลงานวิขาการดีเด่นนักศึกษาทุน TGIST

บัณฑิตสาขาฟิสิกส์คว้าทุนศึกษาต่อ โท-เอก ต่างประเทศ

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้าทุนเข้าร่วมกิจกรรม Summer School ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เสนอไอเดียปั้นธุรกิจสุดเจ๋ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คว้า 5 รางวัล จากการร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้ารางวัลชนะเลิศ Three Minute Thesis Competition 2023

บุคลากรและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ทีมนักวิจัยจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2566

บุคลากรของสาขาได้รับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คว้ารางวัลจากการร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

บุคลากรของสาขาวิชา คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษา ป.โท คว้ารางวัลผลงานวิขาการดีเด่นนักศึกษาทุน TGIST

บัณฑิตสาขาฟิสิกส์คว้าทุนศึกษาต่อ โท-เอก ต่างประเทศ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “การประกวดผลงานนวัตกรรม รอบระดับประเทศ RSP INNOVATION AWARDS 2023”

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้าทุนเข้าร่วมกิจกรรม Summer School ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัล NESP Innovation Award 2023 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

60 Years Excellence Award for High Impact Innovation

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เสนอไอเดียปั้นธุรกิจสุดเจ๋ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แนะนำบุคลากรใหม่ของสาขาวิชา

นักเรียนศูนย์ สอวน. มข. คว้ารางวัลจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญทอง และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎีจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คว้า 5 รางวัล จากการร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้ารางวัลชนะเลิศ Three Minute Thesis Competition 2023

ทุน สควค. สาขาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น ปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2566

คณาจารย์สาขาฟิสิกส์ คว้ารางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัยและนักวิจัยหน้าใหม่

The road to success: Young star researcher

อาจารย์สาขาฟิสิกส์ผ่านเข้ารอบ 3 คนสุดท้าย รางวัล Study UK Alumni Awards ประจำปี 2566

ทุน สควค. โอกาสดี ๆ สำหรับผู้ที่จบการศึกษา วทบ.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด พัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คว้าทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้าทุนเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สาขาฟิสิกส์จัดแนะนำหลักสูตร พร้อมเปิดตัวหลักสูตรใหม่ของสาขา

สาขาฟิสิกส์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีบุคลากรของสาขาที่ได้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมบริจาคทุนการศึกษา

นักศึกษาฟิสิกส์ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองจากเวทีการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ มข. คว้าเหรียญทองแดง Young Rising Stars of Science Award 2022

บุคคลากรของสาขาคว้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

วิดีโอแนะนำสาขา (Introductory Video)

ปัจจุบันสาขาวิชาฟิสิกส์ประกอบด้วยบุคลากรสายผู้สอน 38 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุน 11 ท่าน โดยจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 7 หลักสูตร คือ

ระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรหลัก ได้แก่

  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
  2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)
  3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์แบตเตอร์รี่และพลังงานใหม่) (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2566)

ระดับปริญญาโท-เอก แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)
  3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
  4. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)

งานวิจัย

Research Overview in the Department of Physics, Khon Kaen University