งานประชุม Workshop on Nanocellulose 2019

งานประชุม Workshop on Nanocellulose 2019

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเรื่อง Workshop on Nanocellulose 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรม Garden Sea View Resort พัทยา ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2562  ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Stephen Eichhorn จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษเป็น Keynote speaker และมีผู้เชี่ยวชาญอีก 12 ท่านเป็น Invited speaker

ลงทะเบียนฟรี ที่เว็บไซต์ https://nanocellulose2019.sc.kku.ac.th/